Αρχιτεκτονικός Φωτισμός

 • BELL/34

  0,00

  Φωτιστικό κατάλληλο για διακοσμητικές εφαρμογές και γενικό φωτι­σμό χώρων με ύψος έως 5 m. Σώμα από τορνιριστό αλουμίνιο Βαμ­μένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα: Μαύρο – Γκρι – Λευκό ή ανοδειωμέ­νο γυαλιστερό ή ματ. Στο επάνω μέρος φέρει οπές αερισμού για την απαγωγή της θερμότητος που αναπτύσσεται στο χώρο των οργάνων αφής. Είναι μονταρισμένο για λαμπτήρες υψηλής πιέσεως υδραργύ­ρου – νατρίου – metal hαlίde. Φέρει στραγγαλιστικό πηνίο με πολύ χαμηλές απώλειες. Λυχνιολαβή από πορσελάνη. Εκκινητής ηλεκτρο­νικός όπου απαιτείται. Πυκνωτής διόρθωσης συντελεστού ισχύος πά­νω από 0,9, με ενσωματωμένη αντίσταση εκφόρτισης. Καλώδιο πο­λύκλωνο σιλικόνης με προστασία υαλομέταξα διατομής 1 mm2 ή 1,5 mm2, θερμικής αντοχής ΝΤ –60°C έως +200°C. Κλέμα σύνδεσης γραμμής ΙΤΝ με δυνατότητα σύνδεσης καλωδίου max 2,5 mm2. Ανrαυγαστήρας με­σαίας δέσμης παραβολικός, από γυαλιστερό ανοδειωμένο αλουμίνιο. Τοποθέτηση στην οροφή ή ανηρτημένο από συρματόσχοινο ή αλυσίδα.

  Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ 60598-1.

 • BELL/B

  0,00

  Φωτιστικό κατάλληλο για διακοσμητικές εφαρμογές. Ανταυγαστήρας ευρείας δέσμης από στιλπνό ή ματ ανοδειωμένο αλουμίνιο.

 • BELL/D

  0,00

  Φωτιστικό κατάλληλο για διακοσμητικές εφαρμογές. Ανταυγαστήρας ευρείας δέσμης από στιλπνό ή ματ ανοδειωμένο αλουμίνιο.

 • BELL/J

  0,00

  Φωτιστικό κατάλληλο για διακοσμητικές εφαρμογές. Ανταυγαστήρας κλειστής δέσμης από στιλπνό ή ματ ανοδειωμένο αλουμίνιο.

 • BELL/K

  0,00

  Φωτιστικό κατάλληλο για διακοσμητικές εφαρμογές. Ανταυγαστήρας ευρείας δέσμης από στιλπνό ή ματ ανοδειωμένο αλουμίνιο.

 • BELL/M

  0,00

  Φωτιστικό κατάλληλο για διακοσμητικές εφαρμογές. Ανταυγαστήρας ευρείας δέσμης από στιλπνό ή ματ ανοδειωμένο αλουμίνιο.

 • BELL/R

  0,00

  Φωτιστικό κατάλληλο για διακοσμητικές εφαρμογές. Ανταυγαστήρας ευρείας δέσμης από στιλπνό ή ματ ανοδειωμένο αλουμίνιο.

 • BELL/S

  0,00

  Φωτιστικό κατάλληλο για διακοσμητικές εφαρμογές. Ανταυγαστήρας ευρείας δέσμης από στιλπνό ή ματ ανοδειωμένο αλουμίνιο.